BANKRUPT

MADALI NA LANG UMUTANG NGAYON. Sa higpit ng kompetisyon ng mga bangko, credit card companies, at mga financial institutions, halos ipamigay na mga ang mga credit card sa mall.

O ‘di kaya, magugulat ka na lang dahil approved ka na sa loan kahit hindi ka naman nag-apply at may naghihintay nang tseke sa ‘yo.

[Keep Reading ———->>>]

Advertisements

Sarado na ang mga puna.