PASAWAY (1 of 2)

KUNG BUKID AT KARAGATAN ang kinabubuhay ng magsasaka at mangingisda, para sa ordinaryong manggagawa, ito ay ang kanyang trabaho.

Kaya ang mga regular na manggagawa ay hindi pwedeng basta-basta matanggal nang walang dahilan dahil kabuhayan niya at buhay ng kanyang pamilya ang nakasalalay.

The cause for termination of employees must rest on substantial grounds and not on the employer’s arbitrariness, whims, caprices or suspicion; otherwise, the employee would eternally remain at the mercy of the employer.

[Keep Reading —–>>>]

Advertisements

Sarado na ang mga puna.