PASAWAY (2 of 2)

4. FRAUD OR WILLFUL BREACH OF TRUST

Para tanggalin ang manggagawa sa dahilan ng pagkawala ng tiwala, dapat ang kanyang posisyon ay pinagkakatiwalaan (entrusted with confidence) sa mga maseselang bagay (delicate matters), o sa kustodiya ng mga bagay o pera ng kanyang amo.

May dalawang klaseng posisyon na may inaatas na tiwala o “trust“: 1) managerial position at 2) fiduciary rank-and-file employee.

[Keep Reading—->>>]

Advertisements

Sarado na ang mga puna.