RATED X

The separation of Church and State shall be inviolable.

Parang mantika at tubig, hindi sila maaring magsama ayon sa ating Saligang Batas.

Bakit kaya?

Sadya kasing malaki ang impluwensiya ng relihiyon sa paniniwala ng tao.

Maari itong gamitin para himasukan ang pagpapatakbo ng gobyerno, at mga taong gobyerno naman ay maaring sirain ang moralidad ng mga pari at ministro ng simbahan.

[Keep Reading—>>>]

Advertisements

Sarado na ang mga puna.