FAITH NO MORE

“Men may believe what they cannot prove.”

Ang kasalukuyang Saligang Batas (kahit yung mga nakaraan, i.e., 1935 at 1973 Constitution) ay malaki ang pagrespeto sa karapatan sa pananampalataya ng bawat isa.

Ang freedom of religion ay binibigyan nga ng “preferred status” ng Saligang Batas kumpara sa ibang fundamental rights (e.g. property rights). Sa katotohanan, pati ang isa sa likas na kapangyarihan ng estado (inherent power of the state): ang pagbubuwis (taxation) ay hindi pinapatupad sa mga ari-arian ng mga religious groups.

[Keep Reading—>>>]

Advertisements

Sarado na ang mga puna.